St. Hanshaugen
Oslo

menu
St. Hanshaugen

St. Hanshaugen


close

Lavfrekvent laser

Lavfrekvent laser

Lav frekvent laser + elektroterapi
 Minimerer:
• Lokal fedme
• Cellulitt
• Slapp hud
Fettreduserende program. Laser-lipolyse er det nyeste gjennombruddet
innen behandling av uønskede fettdepoter på kroppen.
Laser behandlingen virker ved hjelp av kald lavfrekvens laserterapi, som
stimulerer fettcellene ned til ca 3 cm under huden.
Laseren påvirker fettcellene til å frigi vann, fettsyrer / triglyserider etter
samme prosesssom kroppens eget stoffskifte, imidlertid med langt
større hastighet.
Laser-lyset stimulerer dessuten cellefornyelsen på undersiden av huden og
virker oppstrammende på huden

Ved å kombinere Lavfrekvent laser med elektroterapi oppnår vi den patenterte behandlingen : LASERPORASJON .

 

Se dokumentasjon på effekt laserporasjon

 

se dokumentasjon på Lav frekvent laser alene

Lavfrekvent laser

Innovativ teknologi - Eximia HR 77

EXIMIA HR 77 er den aller siste utgave av Eximia maskinene. Utviklet med 23 år erfaring, forskning og testing med imponerende resultater.

"Redefines the standards of non-surgical body contouring".

 

Se dokumentasjon