St. Hanshaugen
Oslo

menu
St. Hanshaugen

St. Hanshaugen


close

Høyfrekvent Radiofrekvens.

Radiobølger på høy frekvens i korte pulser kan øke cellefornyelsen,
gjenopprette riktig polarisering av cellemembranen og bringe dem
tilbake i «balanse», samtidig som blod- og lymfekarsirkulasjonen
stimuleres.
Magnetrullene kan tiltrekke seg tungmetaller i blodet som føres mot
lymfene gjennom behandlingen
RadioLiften kan dessuten gi effektiv fettreduksjon grunnet den
intense stimuleringen i fire faser, magnet massasjen og indusert
varmen gjennom radiobølgene


Eximia HR77 «pusher» de naturlige prosessene I kroppen og behandlingen gir blant annet en kraftig Detox-effekt

Innovativ teknologi - Eximia HR 77

EXIMIA HR 77 er den aller siste utgave av Eximia maskinene. Utviklet med 23 år erfaring, forskning og testing med imponerende resultater.

"Redefines the standards of non-surgical body contouring".

 

Se dokumentasjon